Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro vstup do MŠ od 1. 9. 2018

      Základní škola a mateřská škola Sobůlky, okres Hodonín,  příspěvková organizace

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy obce Sobůlky, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

…………………………………………………………………………

 

 

 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka základní školy podle zákona

 č. 561/2004 o předškolním a jiném vzdělávání (školský zákon).

O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.
 

- přednostně se zařazují děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně

  třetího roku věku (§34 odst.3 školského zákona)  a které mají trvalý pobyt ve školském

  obvodu mateřské školy

- podle věku dítěte

 

 


Zápis dětí do mateřské školy probíhá v souladu s rozhodnutím ředitele ZŠ,

a to v termínu od 2. května do 16. května a je včas oznámen prostřednictvím webových stránek školy, rozhlasového hlášení a vyvěšením plakátů v MŠ, ZŠ a v prodejnách potravin

 

 • do mateřské školy mohou být děti přijímány i mimořádně, v průběhu školního roku,

  po dohodě s vedením školy, pokud to dovoluje kapacita školy

 • rodiče dostanou Přihlášku a Evidenční list, který řádně vyplněný a potvrzený dětským lékařem vrátí učitelce první den příchodu dítěte do MŠ

 • mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným, pravidelným

        očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit

  pro trvalou kontraindikaci

   

   

   

   

  Sobůlky 12. 3. 2018                                                    

   

                                                                                Mgr. Jana Martinková

                                                                                         ředitelka školy